Regulamin

1.1 Korzystanie z usług Drukarni PRINTGRAPH oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
1.2 PRINTGRAPH zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (podanych przez Klienta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta.
2. Zamówienia
2.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Przyjmujemy także zamówienia telefonicznie. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez PRINTGRAPH. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu nastepujących warunków:
- w przypadku zlecenia nam projektu graficznego, prosimy o przesłanie wszelkich danych, tekstów, loga firmowego, zdjęć itd., które mają być wykorzystane w projekcie;
- w przypadku własnego projektu, należy wysłać nam lub wgrać plik na serwer
3. Warunki realizacji zamówienia
3.1 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez PRINTGRAPH danych dostarczonych przez Klienta. W przypadku zamówień nietypowych PRINTGRAPH zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
4. Reklamacje
4.1 Reklamacje można złożyć, pisemnie na adres drukarnia@printgraph.pl lub telefonicznie.
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.2.1 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.2 W przypadku zgłoszenia pisemnego niezbędne jest podanie swojego numeru telefonu kontaktowego oraz opis niezgodności będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.
4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.3 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania dostawy lub do 2 dni w przypadku odbioru osobistego. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.3.1 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.3.2 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.3.3 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
5. Materiały do druku
5.1 PRINTGRAPH nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 Wszystkie przesłane przez Klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją druku Drukarni
PRINTGRAPH (zajrzyj do działu MATERIAŁY DO DRUKU).
5.3 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta ze specyfikacją Drukarni PRINTGRAPH nasz konsultant skontaktuje się z Klientem lub dane te będą odsyłane do Klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez Klienta poprawnych i zgodnych ze specyfikacją druku Drukarni PRINTGRAPH danych.
Na życzenie Klienta Drukarnia PRINTGRAPH może odpłatnie dokonać korekty plików pod względem poprawności technicznej
d) poprawność przygotowanego formatu pracy (wielkość pracy).
5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię PRINTGRAPH korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji.
6. Zakres odpowiedzialności.
6.1 Drukarnia PRINTGRAPH nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię PRINTGRAPH;
c) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta,
a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
d) opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
e) opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni PRINTGRAPH, takich jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, awaria sprzętu itp.;
f) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
g) Drukarnia PRINTGRAPH nie odpowiada za jakość i terminowość przesyłek kurierskich.
7. Drukarnia PRINTGRAPH zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Ciekawostki

Czy wiesz, że najstarszy polski druk ma ponad 500 lat?

Najstarszy polski druk pochodzi z II połowy XV w. i jest dziełem Kaspra Straubego, pierwszego drukarza krakowskiego, pochodzącego z Bawarii. Najstarszym drukiem powstałym w Polsce był Almanach ("Kalendarz") na rok 1474 wydany w Krakowie przez Kaspra Straubego. Długo nie potrafiono stwierdzić, komu przysługuje miano pierwszego drukarza w Polsce - jego tożsamość ustalono dopiero po lekturze ksiąg sądu biskupiego i krakowskich ksiąg wójtowskich, w których znaleziono informacje o... alimentach, mających być płaconych przez krakowskiego drukarza Kaspra i jego konflikcie z balwierzem.

Czy wiesz, jak powstał papier?

Około 105 r. p.n.e. kancelista cesarza He Di z dynastii Han, Cai Lun, zaczął wytwarzać papier najpierw z kory drzew, a nawet z sieci rybackich, aż wpadł na pomysł robienie papieru ze szmat jedwabnych i lnianych. Nowa metoda polegała na zwilżaniu szmat i miażdżeniu ich specjalnym drewnianym młotem i kijami. Ponieważ jedwab był bardzo drogi, zastąpiono go włóknami roślinnymi, głównie łykiem morwy, odpadami konopnymi, łodygami bambusa, słomą ryżową oraz szmatami lnianymi, a także dodawano stare sieci rybackie.

Proces produkcji papieru był trzymany przez Chińczyków w tajemnicy przez ok. 700 lat.

Drukowanie w Nanotechnologii

Nanotechnologia to manipulacja na poziomie grup atomów, skupisk molekuł. Technologie druku użyteczne są również w takiej skali i wykorzystywane są w otrzymywaniu urządzeń elektronicznych. Najprostszym rozwiązaniem łączącym nanotechnologię z drukowaniem jest nanoszenie ścieżek. Przykładem mogą być atrament zawierający nanosrebro poniżej 50 nm, jest wyrzucany przez dysze i umożliwia drukowanie obwodów szerokości 8 um. Następnie podłoże jest wygrzewane a nanosrebro stapia się. Otrzymana ścieżka jest jednorodna. Zastosowanie nanocząstek srebra poniżej 50nm umożliwia nie odrywanie się metalu od cieczy nośnej.


Ostatnie wykonane zlecenie

Zobacz nasze ostatnio wykonane zlecenia.


Formularz kontaktowy

Zadaj nam pytanie, a my udzielimy szybkiej odpowiedzi.

© 2012 Drukarnia Printgraph | Wszystkie prawa zastrzeżone

Obsługa informatyczna | Wdrożenie grafiki: Piksel